Creatief denken

7 Praktische technieken om effectiever te brainstormen

Met brainstormtechnieken kan je op een objectieve, eerlijke, maar vooral ook efficiënte manier aan goede nieuwe ideeën komen. Dit artikel geeft je een handig overzicht van 7 unieke technieken die het brainstormen een stuk makkelijker zullen maken.

Het creatieve denkproces aan het begin van een nieuw project is een cruciale fase. Het zal namelijk de richting bepalen waarin jij of je groepsleden een idee zullen uitbouwen tot iets tastbaars.

Om dit alles in goede banen te leiden – en het optimale resultaat te kunnen bewerkstelligen – zijn er verschillende technieken die je kunt toepassen. We hebben het hier natuurlijk over denkmethoden om aan goede, nieuwe concepten te komen.

Waarom Brainstormen?

Brainstormen is een bewezen methode om snel en objectief een kader vast te stellen waarin je een project verder kunt uitwerken. Door het gebruik van de juiste denkpatronen (en deze ook goed in kaart te brengen) kan je op een praktische manier een project of idee vormgeven.

Het maakt hierbij niet zoveel uit in welke samenstelling je werkt, of welk onderwerp je behandeld.

Dat is namelijk zo mooi aan deze denktechnieken: Je kunt ze op vele verschillende manieren toepassen. Ook jouw organisatie of individuele plan zal baat hebben bij het toepassen van de technieken waarvan dit artikel een praktisch overzicht zal geven.

Een gemiddelde brainstormsessie kunnen we in vier individuele fases onderverdelen:

 1. Probleemanalyse: Het uitwerken van de probleemstelling en de einddoelen, dit zal het kader vormen waarmee je in de volgende fase aan het werk gaat;
 2. Divergeren: Het uitwerken van een grote hoeveelheid aan relevante oplossingen en ideeën. Het gaat hierbij vooral om je gedachten de vrije loop te laten, niet alles hoeft ‘nuttig’ te zijn.
 3. Convergeren: De grote berg aan ideeën zal je vervolgens gebruiken als basis voor een kwalitatieve analyse. Oftewel: Welke van de ruwe ideeën zijn daadwerkelijk nuttig.
 4. Realiseren: Het uitwerken van een praktisch plan van aanpak vanuit de reeds gefilterde ideeën, waar stap voor stap de acties worden beschreven die moeten worden uitgevoerd.

Effectieve Brainstormtechnieken

Er zijn nogal wat verschillende brainstormtechnieken, maar niet allemaal zullen ze voor iedereen werken. Soms is het nodig om verschillende technieken toe te passen, voordat je bij een goede uitkomst terecht zal komen.

Om het je wat makkelijker te maken, heb ik een selectie voor je gemaakt van bewezen effectieve methoden en strategieën. Met deze basismethoden kan je zonder twijfel een succes maken van elke brainstormsessie. Laten we er direct in duiken.

1. Mindmapping

Mindmapping is wellicht één van de bekendste manieren om te brainstormen. Het is een visuele techniek waarbij je een onderwerp of thema als woord middenin een visueel diagram zet. Hier omheen probeer je dan zoveel mogelijk relevante woorden te plaatsen.

Het diagram wordt zo als het ware een ‘woordenwolk’, waarin je het hoofdonderwerp verbind aan alles wat je maar over dit onderwerp kunt bedenken. Een mind map is hierarchisch, wat inhoud dat de belangrijkste onderwerpen altijd in het centrum van het diagram staan. Hieronder zie je een simpel voorbeeld van hoe zo’n diagram eruit kan zien:

2. Brainwriting

Er zijn veel varianten van brainwriting, maar uiteindelijk komt het allemaal op hetzelfde neer. Het is een groepsgeoriënteerde brainstormtechniek, waarbij het idee anoniem wordt opgeschreven en aan de volgende persoon wordt doorgegeven.

De tweede stap is dat deze nieuwe persoon het oude idee gebruikt om op voort te bouwen. De gehele groep doet dit tegelijk, waardoor iedereen op eenzelfde moment een idee van iemand anders verder kan uitwerken. De voordelen zijn snel duidelijk:

 • Geen persoonlijke negatieve feedback;
 • Geen politieke allianties tussen de deelnemers;
 • Ook verlegen mensen kunnen zo hun ideeën even goed uitten;
 • Het is een snelle en flexibele methode;
 • De ideeën gaan niet verloren, wat wel het geval is bij een gestructureerde discussie.

3. Starbursting

Bij starbursting gaat het niet om het vinden van antwoorden, maar vooral om het stellen van zoveel mogelijk vragen. Alles wat in je op komt is goed, als het maar met het onderwerp te maken heeft dat je probeert te tackelen.

Het is eigenlijk de omgekeerde manier van brainwriting, waarbij de antwoorden vooral de boventoon voeren. Door niet op zoek te gaan naar antwoorden, hoef je nog niet het probleem op te lossen.

Starbursting is dan ook vooral een slimme manier om de relevante onderwerpen rondom het probleem te verkennen. Het is een methode die al van nature in ons zit. Stel nu dat een collega met een nieuw product op werk komt. Dan is onze eerste reactie vaak om allerlei dingen te vragen: Wat is dat? Hoeveel kostte het? Welke functionaliteit heeft het? Waar kan je dat kopen? Hoe kwam je erachter dat dit verkocht werd?

4. SWOT-analyse

De SWOT-analyse is een ongelofelijk simpele strategische planningsmethode om je businessplan verder uit te werken. Het geeft leden van je groep de mogelijkheid om de volgende onderdelen op een objectieve manier te rationaliseren:

 • Strengths (Krachten)
 • Weaknesses (Zwakten)
 • Opportunities (Mogelijkheden)
 • Threats (Gevaren)

De krachten (S) en zwakten (W) van je project of bedrijf gaan over dingen die je kunt veranderen. Waar kan je binnen je organisatie verbeteringen aanbrengen om doelen te behalen? Wat gaat er al goed en moet je absoluut doorzetten?

De mogelijkheden (O) en gevaren (T) zijn vooral externe factoren. Waar kan jij kansen benutten in jouw markt en snel vooruitgang boeken? Waar laten anderen dingen liggen die jij kunt invullen? Maar ook: Welke factoren dragen bij aan het bemoeilijken van het behalen van jouw doelen?

5. Crowdsourcing

Deze techniek behoeft niet veel uitleg, want het is eigenlijk heel erg simpel. Het gaat namelijk om het aanspreken van de denkkracht van een groot publiek. Denk aan het verlopen van een (geld)prijs voor het beste idee, of simpelweg het stellen van één of meer vragen op een digitaal forum. Het internet maakt het makkelijker dan ooit om goede ideeën te verzamelen.

Ondanks het simpele karater van crowdsourcing, kan er toch veel werk zitten in deze brainstorm techniek. Het vinden van de juiste ‘crowd’ om ideeën uit te verkrijgen kan soms namelijk een lastige klus zijn.

6. Trapladder techniek

De brainstormsessie start met het stellen van een vraag of het uitleggen van het onderwerp door de goepsleider. Iedereen verlaat vervolgens de kamer, op twee personen van het team na. Deze twee personen zullen hun ideeën samen bespreken, waarna een derde persoon wordt uitgenodigd zich bij het tweetal te voegen.

Het is belangrijk dat de derde persoon zijn eigen ideeën deelt voordat de plannen van het tweetal wordt onthuld. Vervolgens wordt er een vierde en een vijfde persoon bij geroepen, waarbij hetzelfde systeem wordt afgewerkt: Eerst vertelt het nieuwe groepslid zijn idee, waarna de groep als geheel hun plan voor zal leggen.

De trapladder techniek is interessant omdat het individuele én groepsbrainstorming op een interessante manier combineert. Het is een methode die het beste werkt in middelgrote groepen tot 15 personen. Wanneer de groep groter is, kan het overzicht niet altijd worden gegarandeerd.

7. Omgekeerd brainstormen

Hierbij ga je op zoek naar de slechts mogelijke plannen om je idee zo efficiënt mogelijk naar de knoppen te helpen. Het moeten wel ideeën of oplossingen zijn die logischerwijs kunnen worden gebruikt.

Dankzij omgekeerd brainstormen leer je razendsnel de zwaktes uit je project of idee te herkennen. Het kan helpen direct bepaalde richtingen te elimineren én geeft je direct inzicht in zaken waar je anders geen rekening mee zou houden.

Leren Creatief Denken

Je bent zo alweer een stuk wijzer geworden over een aantal praktische en makkelijk toepasbare brainstormtechnieken. Deze methoden zijn voor vrijwel elke situatie en elk project relevant, of je nu alleen werkt, met een klein groepje, of met een grotere organisatie.

Het proces van creatief denken is een leerproces, welke je met de juiste mentor goed onder de knie kan krijgen. Brainstormsessies zijn hier natuurlijk maar een klein onderdeel van. In mijn online cursus creativiteit die ik nog aan het schrijven bent, kan je nog veel meer leren over verschillende tactieken en methoden om ‘out of the box’ te denken. Een investering in een cursus is een stuk goedkoper dan een prijzige businesscoach.

Mocht je interesse hebben in het verder uitwerken van je creatieve kunnen, dan geef ik je graag de eerste module van deze online cursus gratis weg. Alles wat je hiervoor hoeft te doen, is mij even te mailen via info@heygirlboss.com. Dan leg ik je de basisgedachte achter de cursus uit, dus eigenlijk alles waarop mijn nieuwe brainstormmethodes gebaseerd zijn. Dat hoort allemaal bij de eerste module 🙂

«

»

what do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *